Konzorcium partnerov prinášajúcich inovatívne riešenie v oblasti:

  1. integrácia odpočtov energetických veličín modernými nízkonákladovými telekomunikačnými technológiami
  2. doplnenie dátového modelu o ďalšie veličiny pre komplexný prehľad o vonkajšom a vnútornom prostredí (teplota, vlhkosť, svetelnosť, zrážky a pod.)
  3. export dát do profesionálneho softvéru s možnosťou nastavenia ich rôznych kolerácií
  4. odborný návrh energetickej koncepcie a poradenstvo pri optimalizácií nákladov na energie
  5. energetický manažment s návrhom zmien energetických opatrení
  6. financovanie projektov formou garantovaných energetických služieb (GES anglicky EPC)

Partneri projektu